POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES PROGRAMU PARTNERSKIEGO LeadStar.pl

Korzystanie ze strony internetowej https://leadstar.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://leadstar.pl/ (dalej: Strona).
 2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych na stronie leadstar.pl jest AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 29/9 w Katowicach (40-019), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576555 i posługująca się numerem NIP 954-275-85-19, zwana dalej "AJA Media". Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@leadstar.pl.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez AJA Media zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest AJA Media.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2. Definicje

 1. Administrator / AJA Media - AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 29/9 w Katowicach (40-019), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576555 i posługująca się numerem NIP 954-275-85-19.
 2. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu rejestracji, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Strony, umożliwiające dostęp do panelu Partnera.
 4. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
 5. Partner - każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą, LUB osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która dokonała Rejestracji w Programie Partnerskim i jest uprawniona do dysponowania powierzchnią na swojej stronie internetowej.
 6. Program Partnerski - współpraca pomiędzy Partnerem a AJA Media polegającą na odpłatnym udostępnianiu powierzchni reklamowych na stronach internetowych Partnera w celu promowania produktów i usług poprzez kreacje reklamowe udostępnione przez AJA Media.
 7. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 8. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://leadstar.pl/
 9. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

§3. Polityka cookies

 1. AJA Media na swojej Stronie, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją Użytkowników.
 4. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 5. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas jako AJA Media charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 6. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 7. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc. AJA Media nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§4. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§5. Przetwarzanie danych osobowych - cele i prawa

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do AJA Media – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej - cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  3. w celu administrowania stroną internetową w zakresie danych zapisywanych automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do AJA Media. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  4. w celu zarządzania stronami Administratora na innych platformach - na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  5. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników - na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  6. w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie programu partnerskiego (https://leadstar.pl/regulamin):
   • w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy i wykonania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   • w zakresie wystawiania faktur/rachunków i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w związku z rozliczeniem działań prowadzonych przez Partnera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   • w zakresie informowania o promocjach, ofertach, nowych kampaniach i zmianach w kampaniach wysyłanych na adres e-mail i/lub nr telefonu podany podczas rejestracji Partnera w Programie Partnerskim – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   • w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   • w zakresie kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  7. w celu obsługi zapytania (uzupełnienia formularza kontaktowego na Stronie) – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  8. w celu tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  9. w celu archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  10. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  11. w celu badania satysfakcji z oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  12. w celu obsługi fanpage na portalu Facebook pod nazwą "Program Partnerski LeadStar" i grupy pod nazwą "Wydawcy LeadStar", konta w portalu Instagram pod nazwą "leadstar.pl", konta w portalu LinkedIN pod nazwą AJA Media Sp. z o.o., i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych na stronie leadstar.pl jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa w paragrafie 3 oraz 4).
 5. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w paragrafie 3.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli AJA Media jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej), prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora), prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłamy do treści RODO.
 8. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@leadstar.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, rozwiązania umowy bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. AJA Media zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują AJA Media do retencji danych.
 12. AJA Media ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. AJA Media nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez AJA Media albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje (dostawcy serwera, współpracownicy B2B, system wysyłkowy, księgowość).
 15. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 16. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną jako chęć zapisu do newslettera, to w tym celu wystarczy:
  • wysłać maila bezpośrednio do AJA Media na adres kontakt@leadstar.pl lub
  • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości lub
  • zalogować się do panelu partnera na stronie leadstar.pl i wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera.
 17. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody AJA Media ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 18. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 19. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

§6. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych

 1. AJA Media dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. AJA Media posiada wdrożone szyfrowanie danych, anonimizację oraz kontrolę dostępu (tylko dla uprawnionych osób), dzięki czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 3. AJA Media korzysta z usług profesjonalnego dostawcy serwera, który posiada wdrożone normy ISO9001, ISO27001, PCI DSS oraz przechowuje dane w centrum danych klasy TIER III.
 4. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

§7. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: Współpracownicy B2B, Dostawcy Serwera, System Wysyłkowy, Firmy oferujące usługi księgowe, Firmy kurierskie.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

§8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Dane Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, jeśli Użytkownik nie znajduje się na stronie fanpage Program Partnerski LeadStar oraz grupy Wydawcy LeadStar (patrz §12).

§9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§10. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez określony czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:
  • w przypadku otrzymywania newslettera do czasu cofnięcia, skutecznego wniesienia sprzeciwu, skorzystania z prawa do bycia zapomnianym lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych uzupełnionych w formularzu zapisu na newsletter przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, otrzymywanie newslettera zostaje wstrzymane, jednak pozostaje nadal Pan/Pani naszym partnerem i dane są dalej przetwarzane w związku z zawartą umową z AJA Media – chyba że umowa również ulega rozwiązaniu, to dane są przechowywane jeszcze przez 6 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 6 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego;
  • przez okres trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • w przypadku rozwiązania zawartej umowy, jednocześnie następuje wypisanie się z newslettera, a dane są przechowywane jeszcze przez 6 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 6 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego;
  • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 38 miesięcy — w odniesieniu do danych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 3. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

§11. Linki odsyłające do innych stron

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§12. Działalność w social mediach - Facebook

 1. Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage Program Partnerski LeadStar oraz grupy Wydawcy LeadStar (dalej jako Fanpage lub Grupa) jest AJA Media.
 2. Twoje dane osobowe podawane na Fanpage lub w Grupie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy.
 3. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka.
 4. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage.
 5. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie "Obserwuj" Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.
 7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub Grupę Administratora, serwisowi IT.
 8. Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności.
 9. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 10. Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Ciebie. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

§13. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. AJA Media zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji niniejszej Polityki prywatności.
 3. Aktualna Polityka prywatności znajduje się pod na stronie WWW: https://leadstar.pl/politykaprywatnosci
  a jej poprzednie wersje są dostępne pod następującymi linkami:
  1. Polityka prywatności obowiązująca przed 07 maja 2020: https://leadstar.pl/download/regulamin/polityka_prywatnosci_przed_07-05-2020.html
  2. Polityka prywatności obowiązująca przed 07 października 2021: https://leadstar.pl/download/regulamin/polityka_prywatnosci_przed_07-10-2021.html
  3. Polityka prywatności obowiązująca przed 14 stycznia 2022: https://leadstar.pl/download/regulamin/polityka_prywatnosci_przed_14-01-2022.html
  4. Polityka prywatności obowiązująca przed 14 lipca 2022: https://leadstar.pl/download/regulamin/polityka_prywatnosci_przed_14-07-2022.html
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14 stycznia 2022 r.
KONTAKT Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
Przesyłając do nas zapytanie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez AJA Media Sp. z o.o., NIP 9542758519, w celu obsługi zapytania, na zasadach określonych w polityce prywatności.
COPYRIGHT © 2023 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.
Niniejsza strona wykorzystuje tylko te pliki cookies, które są niezbędne do działania strony. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Rozumiem